VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Cha Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời Sơn Ca Linh
Lời Chân Thành Lời chân thành dâng tiến Kim Long
Lời Con Kêu Khấn Nguyện lời con kêu khấn Kim Long
Lời Dâng Từng là giọt mồ hôi, từng là giọt nước mắt Văn Chi
Lời Kinh Nguyện Trầm Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Đỗ Vy Hạ
Lối Ngài Bước Đi Này hồn con vương lên tới Chúa Cao Huy Hoàng
Lời Người Chuộc Tội Ngày Con vào đời Mẹ may cho Con chiếc áo hồng tươi. Đỗ Vy Hạ
Lòng Con Hân Hoan Lòng con hân hoan tiến lên đền thánh Chúa Vũ Đình Ân
Lòng Trung Nghĩa Hồi chuông dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường Nguyễn Bang Hanh
Lửa Hồng Ngàn Đời Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28