VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lệ Sầu Thành tâm quyết ăn năn trở về Trầm Thiên Thu
Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Phêrô Phaolô là hai vị thánh Nguyễn Duy
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô - Lễ Vọng Tiếng chúng đã vang cùng trái đất hvh
Lễ Thánh Phêrô vaàPhaolô - Lễ Vọng Tiếng chúng đã vang cùng trái đất hvh
Lễ Vật Bài Ca Đây lễ vật bài ca Hải Ánh
Lễ Vật Dâng Cha Muôn Thiên Thần cánh trắng Hải Nguyễn
Lễ Vật Dâng Chúa Đây lễ vật hy sinh Nhật Minh
Lễ Vật Đầu Xuân Xuân về ngây ngất hoan ca Trầm Thiên Thu
Lễ Vật Tình Yêu Một vì sao chiếu đưa lối Lê Đăng Ngôn
Lễ Xuân Giờ đây xuân mới chân thành Trầm Thiên Thu
Lên Điện Chúa Cất tiếng reo ca vang rộn ràng Trầm Thiên Thu
Lên Đường Thực Thi Lễ đã hết chúng ta lên đường Nhật Minh
Lên Đường Với Mẹ Nào ta hãy cùng với Mẹ Đạt Đức
Lệnh Truyền Của Chúa Đây là lệnh Chúa ban truyền Nguyễn Duy
Liên Khúc Tình Yêu Mùa Đông Có một Mùa Vọng bốn ngàn năm lịch sử Hoài Tâm - Đăng Quang - Bạch Quỳnh
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28