VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Linh Ca 2 (3 bè) Thân con xót xa dâng trào Vũ Mộng Thơ
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa - Magnificat Linh hồn tôi ngợi khen Chúa Liên Bình Định
Linh Mục Ôi linh mục một đời hiến dâng Nhật Minh
Linh Mục Đời Đời Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho linh mục Văn Duy Tùng
Linh Mục Tạ Ơn Con nay biết lấy gì tạ ơn Hải Nguyễn
Loan Báo Tin Mừng Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng Thế Thông
Loan Báo Tin Mừng Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi người Trầm Thiên Thu
Loan Báo Tin Mừng Hãy loan Tin Mừng cho thời đại mới Nhật Minh
Lộc Xuân Mùa xuân về đây tình xuân nồng say Trầm Thiên Thu
Lời Ăn Năn Con quỳ gối chân thành Lữ Hành
Lời Cầu Đêm Thánh Bầu trời đầy sao lấp lánh Lm Nguyễn Văn Thư (lời Việt)
Lời Cầu Khi Hoạn Nạn Lạy Chúa là Chúa tể đất trời Trầm Thiên Thu
Lời Cầu Tuổi Thơ Lạy Chúa Giêsu Trầm Thiên Thu
Lời Chúa Lời Chúa sáng soi con đường Lê Đăng Ngôn
Lời Con Nguyện Cầu 1 Lạy Chúa của con con trông cậy nơi Ngài Xuân Đàn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28