VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Con Nguyện Cầu 2 Lạy Chúa Thiên Chúa của con Xuân Đàn
Lời Cuối Cha ơi Cha hỡi Trầm Thiên Thu
Lời Khấn Nguyện Hai hàng nến cháy lung linh với bao cung nhạc Lữ Hành
Lời Kinh Nguyện Cầu Linh mục phận người yếu đuối Hiền Hòa
Lời Kinh Nhiệm Mầu Kinh Mân côi lời kinh nhiệm mầu Nhật Minh
Lời Kinh Tạ Lỗi Ngày tháng qua ôi đã bao lần Hiền Hòa
Lời Kinh Thắp Sáng Xin cho con là muối để con ướp mặn đời Trầm Thiên Thu
Lời Minh Ước Lời minh ước con đã kết giao Hải Nguyễn
Lời Mời Gọi Chúa mời gọi em trong cuộc sống hằng ngày Nhật Minh
Lời Nguyện Cầu Lời nguyện cầu con dâng lên Nhật Minh
Lời Nguyện Giữa Đời Dương gian bao đắng cay đọa đầy Thế Thông
Lời Nguyện Lễ Sinh Ôi Giêsu chí nhân, con xin nguyện dâng hiến xác hồn Lữ Hành
Lời Nguyện Ngày Xuân Cùng về đây, về đây khi chim én liệng bay Nhật Minh
Lời Nguyện Truyền Giáo Lúa đã chín đầy đồng Hải Nguyễn
Lời Tạ Ơn Lạy Chúa muôn lạy Chúa Trầm Thiên Thu
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28