VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Tạ Ơn Nhìn về cuối chân trời mới Kim Ân
Lỗi Tại Con Con lầy lội dấu tội Trầm Thiên Thu
Lời Tâm Nguyện Có một người ra đi gieo giống Hiền Hòa
Lời Thiêng (3 bè) Lời thiên dâng Chúa Xuân Tưởng
*Lời Tri Ân Cuối Năm Học *Xin tri ân tình Cha mến yêu Đạt Đức
Lòng Chúa Xót Thương Lạy Chúa con tín thác nơi Ngài Trầm Thiên Thu
Lòng Chúa Xót Thương Lạy Chúa luôn xót thương Liên Bình Định
Lòng Chúa Yêu Thương Lạy Chúa chương trình Người Nguyễn Duy
Lòng Hân Hoan Trọn lòng con vẫn tin cậy Trầm Thiên Thu
Lòng Thành Sám Hối Lòng thành con xin Chúa thứ tha Đạt Đức
Lòng Thống Hối Con mãi lang thang trong bóng đêm thâu Hiền Hòa
Lòng Thương Xót Của Chúa Lòng yêu thương của Chúa Vũ Đức Hiệp - NNT
Lữ Hành Những nỗi lo cứ dầy theo tháng năm Trầm Thiên Thu
Lữ Hành Những Trầm Thiên Thu
Lúa Chín Đầy Đồng - Lúa Chín Trên Đồng Đồng lúa đã trổn bông vàng úa Thiên Ân
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28