VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lửa Mến Tin Yêu Mẹ ơi con xin dâng ngọn lửa hồng Nhật Minh
Lửa Thánh Một ngày hoan lạc Trầm Thiên Thu
Lưỡi Gươm Micae Micae nghĩa là Trầm Thiên Thu
Luyện Hình Thương Đau Từ luyện hình vọng tiếng khóc than Nhật Minh
Lạy Chúa Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân cho con sao? Quốc Vinh
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời Lạy Đức Mẹ Chúa Trời! Ngài xiết bao thánh thiện Lữ Hành
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô Lạy linh hồn Chúa Kitô xin làm cho con nên thánh. Duy Linh; hòa âm: Tiến Linh
Lạy Mẹ La Vang Lạy Mẹ La Vang, xin kính chào Nữ Vương Thiên đàng Văn Duy Tùng
Lạy Mẹ Từ Nhân Lạy Thánh Mẫu đồng trinh Maria Trầm Thiên Thu
Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, xin thương đến đoàn con Lữ Hành
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng Hal-le-lu--yah!
Lễ Dâng Thành Tâm Tiến dâng Ngài là tiến dâng Ngài Ngọc Linh
Lễ Hiển Linh Kìa trông bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời.
Lễ Vật Dâng Chúa Con chẳng có vàng cũng chẳng có mộc dược... Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Đêm nay con chẳng có gì lễ Chúa Hài Nhi. Phương Anh
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28