VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Ai giữ điều răn Thầy Ai Yêu Mến Thầy Hải Nguyễn
Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca Alleluia Chúa Đã Sống Lại Hiền Hòa
Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại Alleluia Lễ Cầu Hồn hvh
Alleluia nếu ai yêu Thày Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Thế Thông
Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối Trần Thế
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria Avê Maria Franz Schubert, Hạt Cát
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (3 bè) Huyền Linh - NNT
Avê Maria con dâng lời Avê Maria Con Dâng Lời (4 bè) Huyền Linh - NNT
Anh em hãy vui luôn Ca Nhập Lễ CN 3 Mùa Vọng Nguyễn Hữu Triêt, Trần văn Huyến
Ai ai đang đi tìm Thiên Chúa Chẳng Ai Nhận Diện Tri Văn Vinh
Alleluia Người đã sống lại Chúa Đã Sống Lại Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (2 bè) Liên Bình Định
Alleluia Chúa Kitô khải hoàn Chúa Khải Hoàn Alleluia (4 bè) Liên Bình Định
Alleuia ngày bao hân hoan Chúa Lên Trời Trầm Thiên Thu
Alleluia hãy tạ ơn Chúa Chúa Vẫn Trọn Tình Thương Thu An
Anh em ơi Cùng Nhau Đi Về Đạt Đức
Avê Maria Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi (2 bè) Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Avê Maria Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi (3 bè) Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Alleluia kìa có tiếng ai nhẹ ru Đêm Chúa Giáng Sinh Anh Tuấn
Ai muốn theo Ta, nào ai mong muốn theo Ta Điều Kiện Theo Chúa Trầm Thiên Thu
Ai cũng có mẹ cha Đức Cù Lao Trầm Thiên Thu
Alleluia vầng đông dậy ánh hồng gieo Hào Quang Phục Sinh Trầm Thiên Thu
Ai đang lạc bước hoang đàng Hãy Về Với Chúa Nhật Minh
Anh ơi cho tôi vay ba chiếc bánh thôi Kiên Tâm Trầm Thiên Thu
Anh em không biết ngày nào Lời Chúa Chúa Nhật Mùa Vọng 1 lm. Xuân Đường
Anh em hãy sám hối Lời Chúa Chúa Nhật Mùa Vọng 2 lm. Xuân Đường
Avê Maria Avê Mẹ Lavang Maria Mẹ La-Vang Phạm Đức Huyến
Avê Maria Mẹ là tình thương ban xuống cho nhân loại Mẹ Là Tình Thương Phạm Trung
Ai kiếm tìm và thực thi ý Chúa Môn Đệ Chân Chính Nguyễn Duy
Ai mà chẳng muốn nên thánh Nên Thánh Nguyễn Duy
Ai đi trong thương đau Ngày Trở Về Trầm Thiên Thu
Ai cũng muốn mình khôn Người Khôn Nguyễn Duy
Ai nuôi con lớn lên Những Người Có Công
Alleluia vì nay Chúa đã phục sinh Niềm Vui Phục Sinh Văn Chi
Ai khát xin mời hãy đến Nước Trường Sinh Trầm Thiên Thu
Avê Maria xin tạ ơn tạ ơn suốt cả cuộc đời Tạ Ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phạm Trung
Ai muốn theo Ta ai muốn làm môn đệ Ta Theo Chúa Trầm Hương
Angiêla thánh nữ mồ côi Trinh Nữ Khôn Ngoan Trầm Thiên Thu
An-giê-la Thánh nữ mồ côi Trinh Nữ Khôn Ngoan Trầm Thiên Thu
Ai thương ai thấu cho tình này? Ai Thương? Lữ Hành
Ave Maria Mừng khen tung hô nữ vương Ave Maria Nguyễn Chánh
A-ve Ma-ri-a A-ve Ma-ri-a Ave Maria Hoàng Cương
A-ve Ma-ri-a. Gra-ti-a ple-na, Do-mi-nus te-cum Ave Maria (Latin) T. L. da Vittoria
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ria Dâng Lời Cảm Tạ - Ave Maria Liên Bình Định
Al-lê-lu-ia, al-lê-lu-ia Đức Ki-tô Đã Sống Lại Ngọc Linh
Ave Maria Ave Maria Nữ Vương Mân Côi Trầm Thiên Thu
Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thất ơn Thiên Chúa Cứu Độ. Tv49 (Chúa Nhật 10 Thường Niên A) Viết Hùng
Ai là anh em ta Ai là anh em ta Kiều Hữu Chiến
Ai muốn làm lớn giữa anh em Ai Muốn Làm Lớn Nguyễn Paul
Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình Ai Muốn Theo Ta Nguyễn Chánh
Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi Ai Muốn Theo Ta Nguyễn Paul
Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Ai Muốn Theo Thầy (2 bè) Trần Thế
Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Ai Muốn Theo Thầy (3 bè) Trần Thế
Ai phục vụ Thầy thì hãy đi theo Thầy Ai Phục Vụ Thầy Nguyễn Chánh
Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu Ai Ra Đi Thế Thông
Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Ai Rước Chúa Liên Bình Định, Hải Triều
Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Ai Rước Chúa Hải Triều, Liên Bình Định
Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy Ai Xin Thì Sẽ Được Nguyễn Chánh
Alleluia Alleluia Liên Bình Định
Alleluia (12 lần) Chúa đã sống lại rồi Alleluia Liên Bình Định
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Chúa Phục Sinh Ngọc Cẩn
Alleluia, Chúng tôi ca ngọoi Chúa là Thiên Chúa Alleluia Chúc Tụng Chúa Thế Thông
Ai sống trong tình yêu Alleluia Lễ Hôn Phối Vũ Hùng Tôn
Ai ở trong tình yêu Alleluia Lễ Thành Hôn Hải Nguyễn
Alleluia, Amen Alleluia, Amen Liên Bình Định
Amen Amen (Danish) Danish
Anh em đã được chỗi dậy Anh Em Đã Chỗi Dậy Nguyễn Chánh
Anh em hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau Anh Em Hãy Chịu Đựng Nguyễn Chánh
Ave Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền Ave Maria Thái Sơn
Ave Maria Xin nữ trinh quyền uy đất trời Ave Maria Liên Bình Định
ACó lắm lúc đêm trường mẹ cha trăn trở lo âu Cầu Cho Mẹ Cha Liên Bình Định
Ai người không tội hãy lấy đá ném chị này trước đi Chúa Viết Tội Con (Chay 5C) Ngọc Sinh
Ai đang gặp buồn lo, về đây khấn xin với Mẹ Chuỗi Hạt Mân Côi Nguyễn Paul
Ave Maria, Ave Maria Gần Bên Mẹ Fatima Phạm Đức Huyến
Andrê Dũng Lạc một nhà truyền giáo nhiệt thành Hạt Lúa Andrê Dũng Lạc Trầm Thiên Thu
Ai muốn làm người lớn nhất Hãy Nên Như Trẻ Nhỏ Nguyễn Paul
Ave, Ave Maria Kính Chào Mẹ Fatima Phạm Đức Huyến
Alleluia, Lạy nữ vương thiên đàng Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Khổng Vĩnh Thành
Anh em đã tới núi Sion Lên Đền Thánh Thế Thông
*Anh cảm ơn đời đã cho anh được yêu *Mãi Luôn Bên Nhau Nguyễn Paul
Ave Maria gratia plena Mẹ Fatima Nhắn Nhủ Phạm Đức Huyến
Alleluia (3 lần) Trần gian Thiên quốc cùng chung tâm hồn Mừng Chúa Phục Sinh Duy Tân; Nhạc: Tirresand
Alleluia Chúa đã sống lại thật rồi Mừng Chúa Phục Sinh Liên Bình Định
Alleluia Mừng Chúa đã sống lại Mừng Chúa Sống Lại Nguyễn Chánh
Alleluia Alleluia Alleluia Ngài Đã Chiến Thắng Nguyễn Thu Nga
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống Ngày Về Trĩu Gánh Lúa Vàng Nguyễn Thu Nga
Alleluia Alleluia Ngày Vượt Qua Hoàng Kim
Ave, Ave Mẹ Fatima Nguyện Cầu Cùng Mẹ Fatima Thuý Liễu
Ave Maria, Ave Maria Nguyện Cầu Mẹ Fatima Nguyễn Thành Lập
Ave Maria, Ave Maria Nguyện Theo Mẹ Fatima Lê Hà
Alleluia Alleluia Alleluia Niềm Tin Phục Sinh (2 bè) Liên Bình Định
Alleluia Alleluia Alleluia Niềm Tin Phục Sinh (4 bè) Liên Bình Định
Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình Theo Đường Chúa Đi Thái Nguyên
Ai đưa duyên khúc ra khơi Tình Khúc Duyên Mơ Nguyễn Văn Hiển
Ave Maria, Ave Maria Về Bên Mẹ Hiền Phạm Đức Huyến
Adam, anh đi về đâu đó Vường Địa Đàng (Hoạt Cảnh) Trầm Hương
Ai không thiết tha xây dựng Nước Trời Xây Dựng Nước Trời Thái Nguyên
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Nhẹ nhàng cơn gió Cơn Gió - Lửa Hồng Trầm Thiên Thu
Ave Maria ôi Mẹ La Vang... Kính Chào Mẹ La Vang Phạm Đức Huyến
Ave Maria lạy Thánh Nữ Maria... Lạy Thánh Nữ Maria
Ave ave ave Maria, êm êm tơ chiều buông... Lời Kinh Dâng Mẹ Anh Tuấn
Ai có mối sầu thương... Mẹ Là Niềm Tin Vũ Ðình Ân
Ave Maria, lạy Mẹ ánh sáng soi dẫn đường... Tiếng Hát Lữ Hành Jb Phúc
Alleluia Lễ Giao Thừa: Alleluia Viết Hùng
Alleluia Lễ Minh Niên: Alleluia Viết Hùng
A A Xuân về, hôm nay xuân về Xuân Thanh Bình Lan Thanh
Ai ra đi hy sinh vì Danh Chúa Kitô Những Giọt Máu Đào Đinh Công Huỳnh
Ave Maria, ôi Nữ Trinh đầy hồng ân Ave Maria Franz Schubert
Ai đã chạm hồn con Bàn Tay Cứu Độ Nguyễn Duy
Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi Thảo Hiếu Đan Tâm
Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta Ai Ăn Thịt Ta Kim Long
Ai được vào, ai được vào ở trong nhà Chúa Ai được vào lm Giuse Phạm văn Đẩu
Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm Ai Mong Tìm Chúa Hoàng Khánh - Kim Long
Ai sẽ cho con đôi cánh chím bằng Ai Sẽ Cho Con Kim Long
Alleluia Alleluia Alleluia... Alleluia G. F. Handel
Alleluia... Này đây tin mừng ta báo cho chúng nhân... Alleluia Trần Đại Phước
Alleluia... Ta báo cho anh em một Tin Mừng Alleluia Đỗ Vy Hạ
Alleluia Alleluia... Alleluia Mùa Vọng (năm ABC) Đỗ Vy Hạ
Alleluia... Ta báo cho anh em Ta báo cho anh em... Alleluia! Một Tin Mừng Viết Chung
Alleluia! Ngày Thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Alleluia! Ngày Thánh Viết Chung
Ave Maria chúng con lòng thành... Ave Maria V.K.P
Ave Maria Mẹ đầy ơn phúc hơn mọi người nữ... Ave Maria Ngọc Cẩn
Ave Maria thắm ngàn muôn ơn... Ave Maria 2 Bach
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ... Ave Maria con chào Mẹ Huyền Linh
Ave Maria Mẹ ơi đưa con vào một triều nguyên ánh sáng... Ave Maria Trăng Từ Bi Nguyễn Duy
Ai người vất vả đường đời Ca Nguyện Thánh Giuse Viết Chung
Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi CN19 Ca Hiệp Lễ Nguyễn Như Yêng
Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi CN20 Ca Hiệp Lễ Nguyễn Như Yêng
Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi CN31 Ca Hiệp Lễ Nguyễn Như Yêng
Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Nguyễn Như Yêng
Ave Maria Liên Ca Khúc Về Bên Mẹ Hiền Phạm Đức Huyến
Ave Maria Maria Mẹ Thiên Chúa Phạm Đức Huyến
Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi Mình Máu Chúa Kitô Thy Yên
Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi Ở Trong Tình Yêu Thiên Chúa Nguyễn Thu Nga