Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
HoangHung Posted - 08/09/19 : 06:16
LE ĐUC ME HON XAC LEN TROI 

Dap Ca Le Vong. TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

Dap Ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
HoangHung Posted - 08/11/22 : 21:43
THÁNH CA PHỤNG VỤ LỄ ĐỨC TRING NỮ MARIA LÊN TRỜI

- Lễ Vọng

Đáp Ca : TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

- Lễ Chính Ngày

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: https://www.youtube.com/watch?v=TOriRjEBsm0

Dap Ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp lễ: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=uf2wZyD7_x0

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=VG6zJAyrjdM


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05