Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1195 Posts

Posted - 08/09/19 :  06:16  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LE ĐUC ME HON XAC LEN TROI 

Dap Ca Le Vong. TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

Dap Ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

HoangHung

NC/CT
1195 Posts

Posted - 08/11/22 :  21:43  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ LỄ ĐỨC TRING NỮ MARIA LÊN TRỜI

- Lễ Vọng

Đáp Ca : TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

- Lễ Chính Ngày

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: https://www.youtube.com/watch?v=TOriRjEBsm0

Dap Ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp lễ: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=uf2wZyD7_x0

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=VG6zJAyrjdM

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05