Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 A. Catruong's Forum Info - Welcome!
 A2. Thông Tin & Góp Ý
 Lịch Công Giáo

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
Duong_TD Posted - 01/29/07 : 06:40
Caùc anh chò ôi,cho em hoïi caùi naøy vôùi.Sao muïc lòch coâng giaùo trong trang ca tröôûng sao naêm nay khoâng ñöôïc post leân maïng vaäy?Hay laø naêm môùi mình boû vaäy?
Caùc anh chò giuùp em ñöôc khoâng aï!
Em caùm ôn caùc anh chò nhieàu laém.
5   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Duong_TD Posted - 01/29/07 : 14:35
Xin lỗi anh vì chưa nói hết ý mà đã post đi mất.Còn trang dongcong.net thì hơi rối mắt.Thôi thì lại cám ơn anh một lần nữa vậy.
Duong_TD Posted - 01/29/07 : 14:31
Anh DVH ơi,cám ơn anh rất nhiều vì đã cho em đường link trên nhưng cái em cần là Lịch Công Giáo hằng ngày.Cái anh cho em tuy không phải nhưng một lần nữa vẫn cám ơn anh rất nhiều.
Chúc anh luôn luôn mạnh khoẻ để phục vụ.
Em,Dương-TĐ
dovyha Posted - 01/29/07 : 07:50
1. Mời bạn Duong_TD vào lại trang http://www.catruong.com lần nữa nhé: Cái bạn đang tìm có tên là "Lịch Phụng Vụ 2007" ở phần Tài Liệu Thánh Nhạc ấy!

2. Hoặc ở phần Nối Kết cũng có trang Bài Đọc dẫn đến link dưới đây:
http://www.dongcong.net/Calendar/2007/0107.htm

dvh
Duong_TD Posted - 01/29/07 : 07:44
Dạ đúng thế,Em cám ơn anh Long nhieu lắm.Mong mau mau có câu trả lời giúp em với.
LouisLong Posted - 01/29/07 : 07:38
Bạn Duong_TD, dường như lúc bạn typed message này bạn đang dùng VNI, hay đang dùng 1 cái software để type chữ tiếng Việt dùng font VNI (??) Có lẽ bạn muốn tắt cái software đó đi mà bạn quên mất (??)
LouisLong mạn phép convert lại và posted lại câu hỏi cúa bạn để được giúp đỡ nhé:
"Các anh chị ơi,cho em hỏi cái này với.Sao mục lịch công giáo trong trang ca trưởng sao năm nay không được post lên mạng vậy?Hay là năm mới mình bỏ vậy?
Các anh chị giúp em đươc không ạ!
Em cám ơn các anh chị nhiều lắm."Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05