Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 A. Catruong's Forum Info - Welcome!
 A2. Thông Tin & Góp Ý
 Lịch Công Giáo
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Duong_TD

Tenore
55 Posts

Posted - 01/29/07 :  06:40  Show Profile  Email Poster Send Duong_TD a Private Message  Reply with Quote
Caùc anh chò ôi,cho em hoïi caùi naøy vôùi.Sao muïc lòch coâng giaùo trong trang ca tröôûng sao naêm nay khoâng ñöôïc post leân maïng vaäy?Hay laø naêm môùi mình boû vaäy?
Caùc anh chò giuùp em ñöôc khoâng aï!
Em caùm ôn caùc anh chò nhieàu laém.

LouisLong

Basso
574 Posts

Posted - 01/29/07 :  07:38  Show Profile  Email Poster Send LouisLong a Private Message  Reply with Quote
Bạn Duong_TD, dường như lúc bạn typed message này bạn đang dùng VNI, hay đang dùng 1 cái software để type chữ tiếng Việt dùng font VNI (??) Có lẽ bạn muốn tắt cái software đó đi mà bạn quên mất (??)
LouisLong mạn phép convert lại và posted lại câu hỏi cúa bạn để được giúp đỡ nhé:
"Các anh chị ơi,cho em hỏi cái này với.Sao mục lịch công giáo trong trang ca trưởng sao năm nay không được post lên mạng vậy?Hay là năm mới mình bỏ vậy?
Các anh chị giúp em đươc không ạ!
Em cám ơn các anh chị nhiều lắm."


Go to Top of Page

Duong_TD

Tenore
55 Posts

Posted - 01/29/07 :  07:44  Show Profile  Email Poster Send Duong_TD a Private Message  Reply with Quote
Dạ đúng thế,Em cám ơn anh Long nhieu lắm.Mong mau mau có câu trả lời giúp em với.
Go to Top of Page

dovyha

CT/NC
653 Posts

Posted - 01/29/07 :  07:50  Show Profile  Email Poster Send dovyha a Private Message  Reply with Quote
1. Mời bạn Duong_TD vào lại trang http://www.catruong.com lần nữa nhé: Cái bạn đang tìm có tên là "Lịch Phụng Vụ 2007" ở phần Tài Liệu Thánh Nhạc ấy!

2. Hoặc ở phần Nối Kết cũng có trang Bài Đọc dẫn đến link dưới đây:
http://www.dongcong.net/Calendar/2007/0107.htm

dvh
Go to Top of Page

Duong_TD

Tenore
55 Posts

Posted - 01/29/07 :  14:31  Show Profile  Email Poster Send Duong_TD a Private Message  Reply with Quote
Anh DVH ơi,cám ơn anh rất nhiều vì đã cho em đường link trên nhưng cái em cần là Lịch Công Giáo hằng ngày.Cái anh cho em tuy không phải nhưng một lần nữa vẫn cám ơn anh rất nhiều.
Chúc anh luôn luôn mạnh khoẻ để phục vụ.
Em,Dương-TĐ
Go to Top of Page

Duong_TD

Tenore
55 Posts

Posted - 01/29/07 :  14:35  Show Profile  Email Poster Send Duong_TD a Private Message  Reply with Quote
Xin lỗi anh vì chưa nói hết ý mà đã post đi mất.Còn trang dongcong.net thì hơi rối mắt.Thôi thì lại cám ơn anh một lần nữa vậy.
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05