Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 .. là Đấng Chăn chiên hiền lành, chết vì con chiên

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
hong_an Posted - 01/09/17 : 16:55
tìm bài hát có câu ... .. là Đấng Chăn chiên hiền lành, chết vì con chiên ... hình như của Thành Tâm.

Xin Chúa trả công bội hậu.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
hoanggiaphi Posted - 01/10/17 : 08:35
Gởi bác bài hát Mừng Hát Chiên Con.
HH

Mừng Hát Chiên Con PDF

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05