Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 .. là Đấng Chăn chiên hiền lành, chết vì con chiên
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

hong_an

Others
19 Posts

Posted - 01/09/17 :  16:55  Show Profile  Email Poster Send hong_an a Private Message  Reply with Quote
tìm bài hát có câu ... .. là Đấng Chăn chiên hiền lành, chết vì con chiên ... hình như của Thành Tâm.

Xin Chúa trả công bội hậu.

hoanggiaphi

CT/NC
566 Posts

Posted - 01/10/17 :  08:35  Show Profile  Email Poster Send hoanggiaphi a Private Message  Reply with Quote
Gởi bác bài hát Mừng Hát Chiên Con.
HH

Mừng Hát Chiên Con PDF
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05