Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Thứ Sáu Tuần Thánh
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1122 Posts

Posted - 03/24/18 :  06:48  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THU 6 TUAN THANH

TVĐC thứ 6 TT: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiệp lễ thứ 6 TT (1): https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ thứ 6 TT (2): https://youtu.be/jUKcI_PANFs

HoangHung

NC/CT
1122 Posts

Posted - 03/25/23 :  22:15  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Hôn chân Chúa: Trên cây thập giá:  https://www.youtube.com/watch?v=k1t0rYnMfFw

 Đáp ca- TV 30:  https://www.youtube.com/watch?v=eSBKhQjGFcw

Hiệp lễ (1) - Yêu như Chúa yêu:  https://www.youtube.com/watch?v=mF1Ehvkoays

Hiệp Lễ (2) – Lòng thương xót Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=3WKCWvw2O0Y

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05