Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Vọng Phục Sinh
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Admin

136 Posts

Posted - 03/27/21 :  06:52  Show Profile  Email Poster Send Admin a Private Message  Reply with Quote
LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32: https://www.youtube.com/watch?v=jcTYk4MKdg8

Đáp ca bài đọc 2: TV 15: https://www.youtube.com/watch?v=QgIyAQjGR2A

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=7PSDmQ_dSeg

Đáp ca bài đọc 4: TV 29: https://www.youtube.com/watch?v=eZDqovI3-SQ

Đáp ca bài đọc Tân Ước - TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

Hiệp lễ 1: https://www.youtube.com/watch?v=6w51bbBQkZY&t=389s

Hiệp Lễ 2: https://www.youtube.com/watch?v=1nYWkSp_4-c

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Nhập Lễ: Ngày Phục Sinh: https://youtu.be/lzIadeKjHMw

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE

Ca tiếp liên CN PS: https://youtu.be/aYhmFlNXZqw

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ

HoangHung

NC/CT
1169 Posts

Posted - 04/10/22 :  07:22  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32: https://www.youtube.com/watch?v=jcTYk4MKdg8

Đáp ca bài đọc 2: TV 15: https://www.youtube.com/watch?v=QgIyAQjGR2A

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=7PSDmQ_dSeg

Đáp ca bài đọc 4: TV 29: https://www.youtube.com/watch?v=eZDqovI3-SQ

Đáp ca bài đọc Tân Ước - TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

Hiệp lễ 1: https://www.youtube.com/watch?v=6w51bbBQkZY&t=389s

Hiệp Lễ 2: https://www.youtube.com/watch?v=1nYWkSp_4-c

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1169 Posts

Posted - 04/01/23 :  05:14  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32: https://www.youtube.com/watch?v=mMb1hfG1vgg

Đáp ca bài đọc 2: TV 15: https://www.youtube.com/watch?v=EVl3tLnF-K0

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=ANOE3B2yJds

Đáp ca bài đọc 4: TV 29: https://www.youtube.com/watch?v=hwyFdQ_4iBk

Đáp ca bài đọc Tân Ước - TV 117:  https://www.youtube.com/watch?v=mJe1N3ysWyo

Hiệp lễ 1: Tin Mừng phục sinh: https://www.youtube.com/watch?v=C0N5LKnwHpU

Hiệp Lễ 2: Vì Chúa đã phục sinh: https://www.youtube.com/watch?v=ALdQIwkkQ2o

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05