VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Đáp Ca & Alleluia - Mùa Phục Sinh (N/A)
Đáp Ca Mùa Chay (N/A) Phần Thánh Vịnh & Đáp Ca
Đêm Hồng Ân 2 ...Nghe trong thinh không tiếng gió đưa giữa đồng vắng tênh Thái Nguyên
Lời Ru Thánh À á ơi, a à ơi Văn Duy Tùng
Xuân Thanh Bình A A Xuân về, hôm nay xuân về Lan Thanh
Vường Địa Đàng (Hoạt Cảnh) Adam, anh đi về đâu đó Trầm Hương
Chẳng Ai Nhận Diện Ai ai đang đi tìm Thiên Chúa Tri Văn Vinh
Ai Ăn Thịt Ta Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta Kim Long
Mình Máu Chúa Kitô Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi Thy Yên
Mẹ Là Niềm Tin Ai có mối sầu thương... Vũ Ðình Ân
Đức Cù Lao Ai cũng có mẹ cha Trầm Thiên Thu
Người Khôn Ai cũng muốn mình khôn Nguyễn Duy
Bàn Tay Cứu Độ Ai đã chạm hồn con Nguyễn Duy
Chuỗi Hạt Mân Côi Ai đang gặp buồn lo, về đây khấn xin với Mẹ Nguyễn Paul
Hãy Về Với Chúa Ai đang lạc bước hoang đàng Nhật Minh
Tv49 (Chúa Nhật 10 Thường Niên A) Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thất ơn Thiên Chúa Cứu Độ. Viết Hùng
Ngày Trở Về Ai đi trong thương đau Trầm Thiên Thu
Tình Khúc Duyên Mơ Ai đưa duyên khúc ra khơi Nguyễn Văn Hiển
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Hải Triều, Liên Bình Định
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Liên Bình Định, Hải Triều
Ai Yêu Mến Thầy Ai giữ điều răn Thầy Hải Nguyễn
Nước Trường Sinh Ai khát xin mời hãy đến Trầm Thiên Thu
Xây Dựng Nước Trời Ai không thiết tha xây dựng Nước Trời Thái Nguyên
Môn Đệ Chân Chính Ai kiếm tìm và thực thi ý Chúa Nguyễn Duy
Ai là anh em ta Ai là anh em ta Kiều Hữu Chiến
Nên Thánh Ai mà chẳng muốn nên thánh Nguyễn Duy
Ai Mong Tìm Chúa Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm Hoàng Khánh - Kim Long
Ai Muốn Làm Lớn Ai muốn làm lớn giữa anh em Nguyễn Paul
Theo Chúa Ai muốn theo Ta ai muốn làm môn đệ Ta Trầm Hương
Theo Đường Chúa Đi Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình Thái Nguyên
Ai Muốn Theo Ta Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình Nguyễn Chánh
Điều Kiện Theo Chúa Ai muốn theo Ta, nào ai mong muốn theo Ta Trầm Thiên Thu
Ai Muốn Theo Ta Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi Nguyễn Paul
Ai Muốn Theo Thầy (2 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ai Muốn Theo Thầy (3 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ca Nguyện Thánh Giuse Ai người vất vả đường đời Viết Chung
Những Người Có Công Ai nuôi con lớn lên
Alleluia Lễ Thành Hôn Ai ở trong tình yêu Hải Nguyễn
Ai Phục Vụ Thầy Ai phục vụ Thầy thì hãy đi theo Thầy Nguyễn Chánh
Ai Ra Đi Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu Thế Thông
Những Giọt Máu Đào Ai ra đi hy sinh vì Danh Chúa Kitô Đinh Công Huỳnh
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117