VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
(Alleluia) Các Câu Xướng CN Mùa Chay Câu xướng mùa Chay Đỗ Vy Hạ
14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm Trầm Thiên Thu
14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm Trầm Thiên Thu
25 Năm Bên Nhau Lòng mừng vui hân hoan xiết bao Trần Thế
25 Năm Hồng Ân Hồng (là) hồng ân Thiên Chúa Trần Thế
25 Năm Một Tình Yêu Lòng mừng vui Trần Thế
25 Năm Tạ Ơn Từ khi con chưa hoài thai Hải Nguyễn
25 Năm Tin Mừng Xin dâng lời nguyện ước cảm tạ Nguyễn Chánh
25 Năm Tình Nghĩa Khắp nẻo đường trần vui buồn ta luôn có nhau Trần Thế
25 Năm Về Bên Mẹ A-vê a-vê a-vê Maria Trần Thế
40 Năm Linh Mục Con xin cảm tạ Chúa Nguyễn Chánh
50 Năm Hôn Phối Lạy Chúa hôm nay là ngày vui mừng Nguyễn Chánh
60 Năm Hồng Ân Tạ ơn Chúa 60 năm đời luôn có nhau Kim Ân
Abba Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình Ngọc Cẩn
Abba Lạy Cha Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa đến Nguyên Hữu
Adeste Fideles (Hôm Nay) Hôm nay toàn dân Chúa Trời (O come, all ye faithful) Hoài Chiên (lời việt)
Ai Ăn Thịt Ta Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta Kim Long
Ai Cao Trọng Hơn Trên trần gian này có ai cao trọng hơn Hải Ánh
*Ai Khôn Ai Dại *Người khôn ăn nói nửa chừng Trầm Thiên Thu
Ai Mong Tìm Chúa Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm Hoàng Khánh - Kim Long
Ai Muốn Theo Ta Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình Nguyễn Chánh
Ai Muốn Theo Thầy (2 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ai Muốn Theo Thầy (3 bè) Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Trần Thế
Ai Phục Vụ Thầy Ai phục vụ Thầy thì hãy đi theo Thầy Nguyễn Chánh
Ai Ra Đi Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu Thế Thông
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Hải Triều, Liên Bình Định
Ai Rước Chúa Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa Liên Bình Định, Hải Triều
Ai Sẽ Cho Con Ai sẽ cho con đôi cánh chím bằng Kim Long
Ai Thương? Ai thương ai thấu cho tình này? Lữ Hành
Ai Tin Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường Trần Thế
Ai Tin Nơi Thầy Chính Thầy là sự sống lại Nguyễn Chánh
Ai Xin Thì Sẽ Được Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy Nguyễn Chánh
Ai Yêu Mến Thầy Ai giữ điều răn Thầy Hải Nguyễn
Alleluia Lạy Cha là Chúa Tể trời đất Xuân Thảo
Alleluia Alleluia... Ta báo cho anh em một Tin Mừng Đỗ Vy Hạ
Alleluia Alleluia... Này đây tin mừng ta báo cho chúng nhân... Trần Đại Phước
Alleluia Thần khí Chúa ngự trên tôi
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia... G. F. Handel
Alleluia Thiên Chúa là nguồn tình yêu rạng ngời sáng soi đời
Alleluia Alleluia (12 lần) Chúa đã sống lại rồi Liên Bình Định
Alleluia Alleluia Liên Bình Định
Alleluia - Lễ Chúa Ba Ngôi Xin dâng lời dâng lời tôn vinh chúc tụng
Alleluia - Mình Máu Thánh Chúa phán: Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống
Alleluia 2 Này bạn hỡi, ta cùng chung đôi
Alleluia Chúa Đã Sống Lại Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca Hiền Hòa
Alleluia Chúc Tụng Chúa Alleluia, Chúng tôi ca ngọoi Chúa là Thiên Chúa Thế Thông
Alleluia Lễ Mẹ Truyền Tin Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể... Lê Hùng
Alleluia Lễ Các Thánh Halleluia, Halleluia Xuân Thảo
Alleluia Lễ Cầu Hồn Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại hvh
109 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109